KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH – VĂN HÓA – THẾ THAO HỒ PHÚ HÒA

Quy mô diện tích khoảng: 324,17ha

Dân số ước tính khoảng: 15.500 người

Khu đô thị được chia làm 2 thành phần chính với các chức năng cụ thể như sau:

  • Khu đô thị – Du lịch – Văn Hóa – Thể thao
  • Khu công viên cấp thành phố và mặt nước hồ Phú Hòa: Là khu công viên cấp thành phố hiện đại với đầy đủ các chức năng phục vụ cho du lịch, dịch vụ, vui chơi giải trí và thể thao với các chức năng như