An Nhơn Green Park
10

triệu/m2

30 %

sở hữu ngay

4,8 ha

quy mô dự án