KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH SINH THÁI NHƠN HỘI

  • Tổng diện tích toàn đô thị là 601,819ha
  • Với quy mô dân số quy hoạch là 71.327 người.
  • Bao gồm: 08 đơn vị ở với các tiêu chuẩn là đô thị du lịch sinh thái với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đầy đủ phục vụ các đơn vị ở.
  • Trong đó, quỹ đất nhà ở phục vụ công nhân cho Khu kinh tế Nhơn Hội với quy mô 33,46ha, đáp ứng cho hơn 10.000 công nhân.

Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội có bố trí hệ thống:

  • Các công trình hành chính, công cộng phục vụ chung cho khu đô thị
  • Khu khách sạn, trung tâm hội nghị hội thảo để tổ chức các sự kiện trong nước và quốc tế
  • Khu phức hợp văn phòng, thương mại
  • Khu phức hợp văn hóa và Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cao để đào tạo phục vụ Khu kinh tế Nhơn Hội và tỉnh Bình Định.
  • Ngoài ra còn có hệ thống công viên cây xanh được bố trí theo dạng tuyến, tạo ra các thung lũng xanh để phục vụ người trong đô thị và cải tạo vi khí hậu chung cho toàn đô thị.
Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội - Quy Nhơn