Phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định

Ngày 30/11/2018, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định số 1672/QĐ-TTg Phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035.

Theo đồ án quy hoạch, phạm vi nghiên cứu trên ranh giới hành chính toàn tỉnh Bình Định có diện tích tự nhiên 6.050 km2. Gồm 11 đơn vị hành chính: 01 thành phố, 01 thị xã và 09 huyện.

Mục tiêu quy hoạch xây dựng mô hình không gian tỉnh Bình Định phát triển linh hoạt và hiệu quả. Phát triển hệ thống đô thị – nông thôn theo hướng bền vững, giữ gìn sinh thái môi trường và phù hợp với xu thế hội nhập, sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng khung hạ tầng kỹ thuật diện rộng, các công trình đầu mối kỹ thuật kết nối đồng bộ với hệ thống đô thị, các khu động lực kinh tế và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia.

Đến năm 2025 quy mô dân số toàn tỉnh là 1,704 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 44,1%. Đến năm 2055 quy mô dân số toàn tỉnh sẽ là 1,915 triệu người và tỷ lệ đô thị hóa đạt 48,6%

Vùng tỉnh Bình Định được phân thành 2 vùng không gian, bao gồm:

Tiểu vùng 1 là vùng kinh tế phát triển tổng hợp, bao gồm: Thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và các huyện Tuy Phước, Vân Canh, Phù Cát, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh; trong đó Thành phố Quy Nhơn là đô thị trung tâm tiểu vùng, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh; phát triển công nghiệp, cảng biển, logistic,…

Tiểu vùng 2 là vùng phát triển kinh tế nông nghiệp, chế biến công nghệ cao, bao gồm các huyện Phù Mỹ, hoài Nhơn, Hòa Ân, An Lão; trong đó Hoài Nhơn là đô thị trung tâm tiểu vùng; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, phát triển nông nghiệp, du lịch sinh thái.

Đến năm 2025, tỉnh Bình Định có 17 đô thị

Về định hướng phát triển hệ thống đô thị, đến năm 2025, tỉnh Bình Định có 17 đô thị bao gồm: 01 đô thị loại I (Thành phố Quy Nhơn); 01 đô thị loại III (Thành phố An Nhơn); 02 đô thị loại IV (Hoài Nhơn, Tây Sơn); 10 đô thị loại V hiện hữu (Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Tăng Bạt Hổ, Phù Mỹ, Tuy Phước, Diêu Trì, Bình Dương, Ngô Mây, Mỹ Chánh); 03 đô thị loại V hình thành mới (Cát Tiến, huyện Phù Cát; Phước Hòa, huyện Tuy Phước; An Hòa, huyện An Lão).

Đến năm 2035, toàn tỉnh Bình Định có 22 đô thị bao gồm: 01 đô thị loại I (Thành phố Quy Nhơn); 02 đô thị loại III (Thành phố An Nhơn, đô thị Hoài Nhơn); 02 đô thị loại IV (Tây Sơn, Cát Tiến); 10 đô thị loại V hiện hữu (Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Tăng Bạt Hổ, Phù Mỹ, Tuy Phước, Diêu Trì, Bình Dương, Ngô Mây, Mỹ Chánh); 07 đô thị loại V hình thành mới (Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ; Cát Khánh, huyện Phù Cát; Phước Lộc, huyện Tuy Phước; Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân; Canh Vinh, huyện Vân Canh; Phước Hòa, huyện Tuy Phước; An Hòa, huyện An Lão).

Về tổ chức thực hiện, Quyết định nêu rõ:

Nhiệm vụ của UBND Bình Định:

  • Tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch;
  • Ban hành quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2035;
  • Lập chương trình phát triển đô thị, hồ sơ khu vực phát triển đô thị;
  • Lập các quy hoạch đô thị tiếp theo để cụ thể hóa đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh;
  • Xây dựng và ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc các đô thị;
  • Xây dựng cơ chế, chính sách để thực hiện các chương trình và dự án phát triển đô thị ưu tiên đầu tư theo đồ án quy hoạch được duyệt.

Trần Viết Bảo

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.