1,2 tỷ

/ căn

42

tầng nổi

68 %

mật độ xây dựng

2600

m2